SHEKEL – Inclusion for People with Disabilities

SHEKEL – Inclusion for People with Disabilities
Part of Matanel since 2018

SHEKEL believes that everyone deserves to live as integral people in society, not in distant or detached institutions from their families and communities.

עמותת שק”ל מאמינה שלכל אחד ואחת יש את הזכות לחיות כחלק בלתי נפרד מהחברה, לא במוסדות מנותקים או מרוחקים ממשפחותיהם וקהילותיהם.

THE ACHIEVEMENTS

Over the last three years, SHEKEL has greatly expanded its activity, both in the quantity of its activity centers and geographic reach, as well as in the quality and variety of the services offered to people with disabilities and their families. We opened a day care center for elderly with disabilities in Jerusalem, a day care center for people with autism in Petach Tikva, two new apartments in Shoham, nineteen single-tenant apartments in Ramat Gan, a group apartment in Givatayim, a day care center for people with autism at a horse ranch in Kfar Shmuel, a new therapeutic treatment center in Beersheva, an apartment in Masu’ot Yitzchak, two new apartments in Jerusalem, and we expanded the supported-living program to include additional services in Jerusalem and Petach Tikva.
Over 700 participants are employed at the day care centers, factories, and supported-employment programs in the business sector. Hundreds of participants received therapy at the Toni Eliashar Therapeutic Center in Jerusalem. New branches of SHEKEL’s restaurant opened in Jerusalem. We expanded the multi-disability factory in Petach Tikva, and new rehabilitation frameworks were opened in Bat Yam. We also founded an agricultural nursery in Shoham, and many additional initiatives including collaborations with additional municipalities.
SHEKEL has added many companies and collaborations to improve its clients’ employment opportunities, including establishing its own restaurants and stores. One of these stores is Israel’s largest second-hand store (that is fully sustainable and profitable) and SHEKEL is currently adding another large, three-story branch of this store in Ramat Gan.
SHEKEL has also expanded its primary services (independent living, employment training, leisure activity, therapy, and accessibility) to Ramat Gan, Givatayim, Beersheva, Kfar Shmuel, Masu’ot Yitzhak, Yavneh, and Alumim. SHEKEL has also began grandiose plans with the Shoham Municipality for building an independent living complex together with the local community. SHEKEL annually reaches approximately 8,000 people with disabilities from all sectors and ages in society, from Beersheva to Haifa.

בשלוש השנים האחרונות, העמותה הרחיבה את פעילותה מאוד, הן בכמות מרכזי הפעילות ופריסתם הגאוגרפית, והן באיכות וגיוון השירותים המוצעים לאנשים עם מוגבלויות וחברי משפחותיהם. חנכנו מרכז יום למזדקנים בירושלים, מרכז יום לאוטיסטים בפ”ת, שתי דירות חדשות בשוהם, 19 דירות יחיד ברמת גן, דירה קבוצתית בגבעתיים, דירה חדשה במשואות יצחק, מרכז יום לאנשים על הרצף האוטיסטי בחוות הסוסים בכפר שמואל, מרכז טיפולי בבאר שבע, שתי דירות חדשות בירושלים, והרחבנו את פרויקט הדיור הנתמך בירושלים ובפ”ת.
מעל 700 מועסקים עובדים במרכזי היום, מפעלים, ופרויקט התעסוקה הנתמכת במגזר העסקי. מאות מטופלים קיבלו תרפיה במרכז הטיפולי טוני אלישר בירושלים, סניפים חדשים של המסעדה נפתחו. הרחבנו את המפעל הרב-נכותי בפ”ת ונפתחו מסגרות חדשות בבת ים. פתחנו חממה חקלאית בשוהם, ועוד הרבה יוזמות, וכן התרחבנו למועצות מקומיות נוספות.
שק”ל פתחה חברות והוסיפה שת”פ רבים כדי להוסיף מקומות תעסוקה עבור חניכי העמותה, כולל הקמת מסעדות וחנויות השייכות לעמותה. אחת מחנויות הנ”ל הינה חנות היד-שנייה הגדולה בישראל והיא רווחית, וכעת שק”ל מוסיפה חנות גדולה בת שלוש קומות ברמת גן. כמו”כ שק”ל הרחיבה את שירותיה העיקריים (דיור עצמאי, תעסוקה, פנאי, תרפיה, ונגישות) לרמ”ג, גבעתיים, באר שבע, כפר שמואל, משואות יצחק, יבנה, ועלומים. העמותה גם החלה תכניות גרנדיוזיות עם מועצה מקומית שוהם לבניית מתחם לדיירים בשילוב עם הקהילה המקומית. העמותה מגיעה לכ-8,000 אנשים עם מוגבלויות מכל המגזרים והגילאים בארץ, מבאר שבע ועד חיפה.

PROJECT CAN BE EXPANDED

In order to replicate and/or expand SHEKEL’s activity, three components are necessary: vision, collaborations, and awareness-infrastructure.
Firstly, there is a need to gather people from the general community who believe in the right of every citizen, including those with disabilities, to live as integral members of society in every facet of life (e.g. independent living, employment, leisure, accessibility, assistance etc.). They must firmly believe that people with disabilities deserve these services and opportunities wherever they decide to live, just like every other citizen.
Afterwards, they need to create multiple collaborations (usually this is possible via people with disabilities themselves or those with people with disabilities in their family and social circles) in the federal government and local municipality, and with businessmen, factories, promoters of public cultural events, and managers of places of leisure.
Once these collaborations are made, the initiators can begin seeking resources and building community awareness for the needs of people with disabilities. It is crucial that public officials, real estate contractors, employers, health professionals, and public events organizers introduce accessibility into their daily agendas, and know how to connect between their services and people with disabilities.

כדי להרחיב או לשכפל את פעילותה של שק”ל, צריכים שלושה מרכיבים: אנשי חזון, אנשי שותפויות, וקידום מודעות ותשתיות.
קודם כל, דרושים אנשים מהקהילה שמאמינים בזכותם של כל אחד ואחת לחיות כחלק אינטגרלי מהקהילה, ובכל רבדי החיים (כגון דיור, תעסוקה, פנאי, נגישות, סיוע וכו’), גם עבור אנשים עם מוגבלויות. צריכים להאמין שמגיע להם לגור, לעבוד, ולבלות בכל מקום שירצו כמו לכל אזרח אחר.
לאחר מכן, צריכים ליצור שותפויות רבות (בדרך כלל ניתן להיעזר רבות באנשים שיש להם מוגבלויות או קשורים לאנשים עם מוגבלויות) בממשלה, במועצה המקומית, ועם אנשי עסקים ומפעלים, חוגי תרבות ומקומות בילוי.
בשלב השלישי, צריכים לקדם קבלת תקציבים ויצירת מודעות לחשיבה מראש לצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות, בשטח. צריך לדאוג לכך שפקידי הציבור וקבלני נדל”ן, תעסוקה, סיוע, ומארגני אירועי פנאי, יצטרכו להכניס נגישות לתכניותיהם, ושיידעו לתווך בין אנשים עם מוגבלויות לבין התחומים הנ”ל.

FOUNDER OF THE PROJECT OR ITS MANAGER

Clara Feldman

Mrs. Clara Feldman was born in Transylvania, Romania in 1947, the only child of Holocaust survivors. After immigrating with her parents to Israel in 1963, she got her B.A. in Psychology and Sociology and M.A. in Economics from Bar Ilan University, and lived and taught at the Yemin Orde Youth Village. From 1978-1983, she was Budget Director for the Central District, and from 1983-1991 served as Head of Budgeting for Municipalities for the Ministry of Social Affairs, and as an adviser on immigration and welfare for the Union of Local Authorities. In 1991, she was appointed as an adviser to local authorities on budgeting and developing social services, and for developing services for people with special needs for SHEKEL. From 1993 to the present, she has served as SHEKEL’s CEO. Living in Givat Shmuel with her family, Clara is a kindhearted woman with strong determination and motivation to change lives for the better every day for people whose disabilities have marginalized them in society.

גב’ קלרה פלדמן נולדה בטרנסילבניה, רומניה, ב-1947, ילדתם היחידה של ניצולי שואה. לאחר עלייתה ארצה עם הוריה ב-1963, היא קיבלה את התואר BA שלה בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, והתואר MA בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן. היא התגוררה ולימדה בכפר הנוער ימין אורד. משנת 1978-1983, קלרה שימשה כתקציבנית במרכז ומשנת 1983-1991 שימשה כראש מערך התקציב לעיריות, מטעם משרד הרווחה, וכן כיועצת עלייה ורווחה עבור איחוד המועצות המקומיות. בשנת 1991, היא מונתה ליועצת לרשויות המקומיות על תקציבים ופיתוח שירותי רווחה, וכן עבור פיתוח שירותים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים בעמותת שק”ל. משנת 1993 עד היום, קלרה משמשת כמנכ”ל של עמותת שק”ל. כיום, היא גרה בגבעת שמואל עם משפחתה. קלרה הינה אישה טובת-לב עם דטרמינציה ומוטיבציה חזקות למען שינוי חייהם לטובה ביומיום עבור אנשים שמוגבלויותיהם מדחיקות אותם לשולי החברה.