Kedma School and Mystorin Theater Production – SHKOLA

Kedma – for social and educational equality in Israel
Part of Matanel since 2018

The unique linkage between performing arts and community building is at the forefront of global theatrical creation. ‘Mystorin’ Theater, leads this field in Israel and explores the significance of artistic activity alongside communities and urban spaces. Kedma association promotes equality and social justice in education. More than 20 years ago, Kedma School was founded as an academic school that accepts students without judgment and is committed to their academic and personal success. Few people know that the Katamonim neighborhood has been for years a center for the practical examination of the relationship between theater, education, and activism. In the early 1970s, the Ohel-Yosef Theater performed in the neighborhood, followed by the ‘Tents’ movement and public debate on housing.
Today, ‘Mystorin’ actors and Kedma’s students developed a contemporary cultural language which promotes innovative education and a precedential model for partnership. Kedma believes that working together with a unique Theater group will empower its students on a personal level, give meaning to the importance of cultural experiences, and contribute to the school’s community. The project began in 2018, when Kedma’s students and ‘Mystorin’ actors created SHKOLA – space-based experience show that appeals to the public. Through a joint process of students, actors, choreographers, musicians, video artists, designers, and audiences who take an active part in the show, a fascinating world was created that spans three floors and ten rooms within the school’s building which is its source of inspiration. The fact that the show takes place in the school, in the same classrooms where the students come to each day, allows them to experience the site differently and unlock a creative process of their feelings for this place. The project integrates students to the professional theatrical world and to its core values – dedication to art and its inherent truth, partnership, and acceptance of the other, freedom of expression and creativity. In a school reality where adults exist in the world of teenagers, primarily as educators, it is significant that professional actors and students meet as equal partners, and practice values of listening and mutual support. The active participation of teachers, parents, and the public as viewers of an immersive performance makes it possible to experience the students in a new light in the power-filled moments of creativity.
The project is part of the Kedma’s belief that a school is a place where students’ skills and abilities are expressed in surprising ways. The school functions as a place where many activities take place, and thus, increase the students’ contribution to themselves and their surrounding community. The project enables the working and of a creative urban community that unites teachers, students, and artists contributing to the cultural landscape of Jerusalem.
Kedma believes in uniqueness and regularly examines how innovative pedagogy contributes to its students. The project establishes faith in students, fostering responsibility, initiative, ambition, and professionalism. The project enabled Kedma school’s Theater teaching to be a center of excellence and an example among other Theater students.
Kedma believes that the project improves students’ achievements, increases their self-confidence, and builds strength as they face many challenges that require effort, introspection, and overcoming obstacles.

הקשר המיוחד בין אומנויות הבמה לבניית קהילה והתפתחות עירונית ניצב היום בחזית היצירה התיאטרלית העולמית. תיאטרון ‘מסתורין’ מוביל תחום זה בארץ וחוקר את המשמעות של פעילות אמנותית לצד קהילות, מבנים וחללים אורבניים ייחודיים. עמותת קדמה פועלת למען שוויון וצדק חברתי בחינוך והעלאת רמת החינוך בפריפרי החברתית. לפני יותר מ-20 שנה הקימה העמותה את ביה”ס קדמה מתוך רצון להקים תיכון עיוני בקהילה המקבל את תלמידיו ללא מיונים מתוך מחויבות להצלחתם הלימודית והאישית. מעטים יודעים כי שכונת ה’קטמונים’ הירושלמית היוותה במשך שנים מוקד סוער לבחינה מעשית של הקשר בין חברה, תיאטרון, חינוך ואקטיביזם. בראשית שנות השבעים פעל תיאטרון ‘אהל-יוסף’ בשכונה ובעקבותיו קמה תנועת ‘האוהלים’ ועוררה דיון ציבורי.
כיום, תוך פיתוח שפה תרבותית עכשווית וקידום חדשנות בחינוך יוצרים תיאטרון ‘מסתורין’ ותלמידי התיאטרון ב’קדמה’ תקדים חינוכי ותרבותי בקהילה ומודל חדש לשיתוף פעולה. בית הספר ‘קדמה’ מאמין כי המפגש והעבודה המשותפת עם תיאטרון מקצועי ייחודי, יעצים את תלמידיו ברמה האישית, ייתן משמעות לחשיבות של חוויה תרבותית לתלמידי ביה”ס ויתרום לקהילה ביה”ס בכללותה. במסגרת הפרויקט אשר התחיל בשנת 2018, יצרו תלמידי התיאטרון ב’קדמה’ ושחקני תיאטרון “מסתורין” מופע חוויה תלוי-מקום, הפונה לקהל הרחב בשם SHKOLA. תוך כדי תהליך משותף לתלמידים, שחקנים, כוריאוגרפים, מוזיקאים, אנשי וידאו ארט, מעצבים וקהל אשר לוקח חלק פעיל במופע, נוצר עולם מרתק המתפרס על שלוש קומות ועשרה חדרים בתוך מבנה בית הספר. ההפקה SHKOLA מאפשרת לתלמידים להשתתף ביצירה מקצועית המשתמשת בסביבה הבית ספרית ובחלל בית הספר עצמו כמקור להשראה.
אנו מאמינים כי לתיאטרון חוויה תלוי-מקום יש את הכוח לעצב את היחסים בין קהילה ומרחב פיזי, כגון בית ספר. העובדה שהמופע מתרחש בתוך מבנה הבית ספרי, באותן כיתות אליהם באים התלמידים בכל יום, מאפשרת להם לחוות את המקום בצורה אחרת ויוצרת פתח לעיבוד יצירתי של רגשותיהם למקום זה. הפרויקט מאפשר שילוב תלמידים בעולם היצירה התיאטרלית המקצועית על ערכי היסוד שלה – התמסרות לאמנות ולאמת הטמונה בה, שותפות וקבלת האחר, ערבות הדדית וחופש ביטוי ויצירה. במציאות בית ספרית בה מבוגרים קיימים בעולמם של בני נוער בעיקר כמחנכים, ישנה חשיבות רבה למסגרת בה שחקנים מקצועיים ותלמידים נפגשים כפרטנרים שווים, מתוך ערכים של הקשבה ותמיכה הדדית. ההשתתפות הפעילה של מורים, הורים, והקהל הרחב כצופים במופע אימרסיבי מאפשרת לחוות את התלמידים באור חדש ברגעים מלאי כוח של יצירה.
אנו מאמינים כי אחד האתגרים החשובים של חינוך הוא העצמה אישית של תלמידים, לצד פיתוח חשיבה יצירתית ועצמאית, שאיפה למצוינות בכל תחום וכבוד וקבלת האחר. תיאטרון הינו מדיה אמנותית יחידה במינה אשר ערכים אלה נמצאים ביסוד שלה, בהיותו תחום יצירה שאינו יכול להתקיים ללא דיאלוג והקשבה. תיאטרון אימרסיבי לוקח את העקרונות האלה צעד אחד קדימה ומחייב גם את הקהל בהשתתפות כנה ופעילה במהלך המופע.
הפרויקט נעשה כחלק מהאג’נדה הבית ספרית המאמינה שבית הספר הוא מקום בו הצרכים, הכישורים, והיכולות של התלמידים באים לידי ביטוי בדרכים מפתיעות. המקום של בית הספר בלב השכונה ובלב התלמידים מרחיבה עבורם את התחושה של “בית” והמרחב הבית ספרי בו מתקיימות פעולות רבות, מגדיל את תרומתם לעצמם ולקהילה בה חיים. הפרויקט מאפשר יצירת קהילה עירונית פועלת ויוצרת המשלבת מורים, תלמידים ואמנים התורמת לנוף התרבותי בירושלים.
אנו מאמינים בייחודיות ובוחנים באופן מתמיד כיצד פדגוגיה חדשנית תורמת לתלמידים שלנו. הפרויקט נותן לתלמידים תחושה שמאמינים בהם, ומטפח בהם אחריות, יוזמה, שאפתנות ומקצועיות. הפרויקט אפשר פיתוח מצוינות בתחום הוראת התיאטרון בבית ספר ‘קדמה’ והפיכת בית הספר למרכז למצוינות בקרב תלמידים בתחומי הבמה השונים.
אנו מאמינים כי הפרויקט משפר את השיגי התלמידים, מעלה את הביטחון העצמי שלהם, ומאפשר להם נקודת מבט עצמית של חוזק שכן הם נדרשים להתמודד עם אתגרים רבים המצריכים מהם מאמץ, התבוננות פנימית, והתגברות על מכשולים.

THE ACHIEVEMENTS

The project aspired to connect the theatrical process height, a performance to a common space to the students, the school. Hence, the name SHKOLA, which is school in Latin. Students cherished the challenges while striving for personal excellence and having faith in their ability to persevere. The project complements the school’s description as “cultural and educational and lighthouse in the heart of the neighborhood, and a home that has an authentic connection to the circles of society around it” (grounds for receiving the 2015 National Education Award). Overall, in all the show stages, 1800 people viewed 45 performances. The project will continue with new students next year.
September-December 2018: Theater students and ‘Mystorin’ actors jointly rehearsed for 160 in which they were engaged in a dialogue between past and present, memory, and actual place. As a result of this powerful encounter, an immersive show that takes the audience on a journey to childhood memories was built. In addition to rehearsals, the students received 100 workshop hours from leading choreographers, voice teachers, and actors. Show participation accounted for 30% of the matriculation grade for Theater students. The students underwent a meaningful process, committing to an intensive frame of rehearsal, and active participation in the ensemble.
January-March 2019: As part of the project, participants’ families, Kedma teachers, and community members were invited to the preliminary shows to get acquainted with the project and to take part in building the precise audience tracks and interaction. Teachers and families were thrilled to discover the world created within their school and by their children. Many said they saw the power inherent in the students they see daily at school. For many, it was an experience that moved them to tears.
March – June 2019: SHKOLA’s premiere was on the Jerusalem Arts Festival in March 2019, followed by performances to the public. The show elicited intense viewers’ reactions and received praise reviews. Merav Yudilevich from the Bama site summarizes many of the audience responses: “All this magic, which takes place at night, will disappear by day. At 8:00 the classrooms will be used as if nothing has happened here. As if all this – a dream, that is a miracle. A few words to Kedma and the education system a: It takes a lot of courage and insight to house such a project inside a school, since it asks questions about the school’s undisputed place and its impact on one’s life. In other words, this striking teamwork is entirely not obvious. It is a certificate of honor to those who gave students rare opportunity to take part in an exceptional artistic work and gain “stage hours,” which are, however we turn it, the real school.”
September 2019 – June 2020: After the summer break, the second season began. SHKOLA became an integral part of the school’s routine. In the second season, along with displays for the public, there were ten shows for 300 high school students. For these students and their teachers, this was the first time that they were part of an immersive show. The initial reactions of drama and panic were gradually replaced by deep listening, identification, and enjoyment. A response of a teacher to the show: “The students watched the show yesterday and were extremely excited. We had fascinating conversations today about the show. They said it was the best show they saw, the most moving and the most exciting. Thank you!

הפרויקט נולד מרצון לחבר בין שיא התהליך התיאטרלי – העלאת מופע, לחלל הקרוב לתלמידים – בית הספר ומכאן גם שם ההצגה – SHKOLA שהוא בלטינית בית ספר. התלמידים למדו להוקיר את התהליך בו נדרשו להתמודד עם אתגרים תוך שאיפה למצוינות אישית ופיתוח אמונה ביכולות להתמיד ולהצליח. הפרויקט תואם לתפיסת של בית הספר כ”מגדלור תרבות, חינוך ושיח בלב השכונה, בית חינוך המחובר חיבור אותנטי למעגלי החברה שבסביבתו” (מנימוקי קבלת פרס החינוך הארצי בשנת 2015). בסה”כ, בכל שלבי המופע צפו כ-1800 אנשים והתקיימו כ-45 מופעים (בכל מופע משתתף קהל של כ-50 איש). הפרויקט עתיד להתקיים גם בשנה הבאה עם קבוצת תלמידים נוספת.
ספטמבר-דצמבר 2018 הנחיית תלמידים והפקת המופע
במשך ארבעה חודשים התקיימו כ-160 שעות של חזרות משותפות לשחקני ‘מסתורין’ ולתלמידי התיאטרון בביה”ס. בתהליך זה נוצר דיאלוג בין תלמידים לשחקנים, בין העבר להווה ובין זיכרון למקום ממשי. כתוצאה ממפגש עוצמתי זה נבנה מופע אימרסיבי אשר לוקח את הקהל למסע בין זיכרונות ילדות. בנוסף לחזרות קבלו התלמידים כ- 100 שעות סדנאות העשרה מאנשי מקצוע המובילים בארץ בתחומם כגון כוריאוגרפים, מורים לפיתוח קול, משחק, תיאטרון פיזי ועוד. ההשתתפות במופע היוותה 30% מציון הבגרות לתלמידי מגמת תיאטרון. תלמידי מגמת התיאטרון בבית הספר רכשו מגוון כלים מקצועיים בתחומים של משחק, פיתוח קול, תנועה ועוד. בנוסף, התלמידים עברו תהליך שינוי משמעותי ולקחו חלק בחיבור למטרה קבוצתית משותפת, התמודדות ויצירת מחויבות למסגרת מחייבת ואינטנסיבית של הגעה לחזרות, והשתתפות פעילה באנסמבל יוצר.
ינואר-מרץ 2019 הרצת המופע להורים, מורים וקהילת בית הספר.
כחלק מהפרויקט הוזמנו משפחות המשתתפים, מורים בבית ספר קדמה וחברי קהילה להצגות הרצה של המופע על מנת להכיר את הפרויקט ולקחת חלק בדיוק מסלולי קהל ואינטראקציה עם קהל. מורים ובני משפחה נפעמו לגלות את העולם שנוצר בתוך בית הספר שלהם ועל ידי ילדיהם. רבים אמרו כי לראשונה זכו לראות את הכוח הטמון בילדים אותם הם רואים יום יום בבית הספר. עבור רבים הייתה זו חוויה שריגשה אותם עד דמעות.
מרץ – יוני 2019 בכורה ועונה ראשונה של מופעים
מופע הבכורה של SHKOLA התקיים במסגרת ‘פסטיבל לאומנויות בירושלים’ במרץ 2019 ולאחריו הועלו מופעים לקהל הרחב. המופע עורר תגובות חזקות של צופים וזכה לביקורות משבחות. להלן ביקורת של מרב יודילביץ’ מאתר ה’במה’ אשר מסכם תגובות רבות של קהל שצפה במופע: “כל הקסם הזה, שמתקיים בלילה, ייעלם ביום. בשמונה בבוקר, יחזרו הכיתות לשמש את תלמידי בית ספר “קדמה” כאילו כלום לא התרחש פה. כאילו כל זה – חלום. וזה, כשלעצמו, נס. וכמה מילים להנהלת “קדמה” ולמערכת החינוך ככלל: נדרשת הרבה תעוזה ומעוף כדי לקיים במרחב בית ספר פרויקט מסוג זה, ששואל שאלות בנוגע למקומו הבלתי מעורער של המוסד הבית ספרי והשפעתו על חייו של אדם. במילים אחרות, שיתוף הפעולה המפעים הזה, לחלוטין אינו ברור מאליו ומהווה תעודת כבוד לא מבוטלת למי שאפשר לא רק שימוש בחללי בית הספר מחוץ לשעות הלימודים, אלא גם זימן הזדמנות נדירה לתלמידים לקחת חלק בעשייה אמנותית יוצאת דופן ולצבור “שעות במה” שהן, איך שלא נהפוך בזה, בית הספר האמיתי”.
ספטמבר 2019-יוני 2020 עונה שניה של מופעים והצגות לתלמידים מבתי ספר
אחרי חופשת הקיץ חזרו התלמידים לבית הספר ולעונה שניה של מופעים. המופע הפך להיות חלק בלתי נפרד משגרת בית הספר עבורם, עבור המורים ועבור הקהילה הרחבה של קדמה. בעונה השנייה התקיימו לצד מופעים לקהל הרחב, עשרה מופעים לתלמידי תיכון מירושלים ומרחבי הארץ. עד היום צפו במופע כ- 300 תלמידי תיכון. עבור תלמידים אלה ומוריהם זו הייתה הפעם הראשונה בה השתתפו כצופים במופע אימרסיבי תלוי מקום תגובות ראשוניות של התרגשות ובהלה התחלפו בהדרגה בהקשבה עמוקה, הזדהות והנאה. להלן תגובה של מורה שצפתה עם התלמידים שלה בהצגה: “התלמידים חזרו עם התרגשות גדולה מהמופע אתמול והיו לי שיחות מאוד מעניינות איתם היום על המופע. הם אמרו שזו ההצגה הכי טובה שראו, הכי מטלטלת והכי מרגשת. הם מאוד נהנו! תודה רבה!

PROJECT CAN BE EXPANDED

In September – June 2020-2021, a new version of the show will be produced with new Theater students cast. The logistical and artistic structure of the SHKOLA show allows a new group of students to integrate into the show each year, to incorporate unique and personal materials within it, and to perform with the public alongside professional ensemble players, highly skilled in the field of movement theater and interactive performance. In September 2020, the project will begin its second round, with new student that will go through the enrichment workshops with Theater professionals and after rehearsals will take part in the show. The performances will continue at Kedma, at least until June 2021.
A joint actors-students’ performance within school grounds requires:
1. A concept school as a place where not only schooling is held but as a community cultural center which serves added functions beyond learning.
2. The school’s engagement with innovative learning processes. The examination of these processes considering school goals. A standpoint of Theater shows as a learning tool for personal development and achievement.
3. Recruitment of school administration and teachers to the demanding work and challenges students must take in when they are involved in the show.
4. A project manager who is the school’s Theater coordinator. One who sees immense value in collaborative work with his students and a meaningful learning process.
5. Kedma school is engaged in “relationship pedagogy,” as expressed in the role of school mentors, which is an extension of the traditional teachers’ role. Mentors accompany the students’ educational process throughout their years at school, strengthen them as individuals, and develop their ability to work in a group. The proximity of Kedma teachers to their students, constituted a fertile ground for bringing in a unique and innovative show of this kind.
Immersive Theater creates a moment of here, and now that is shared by actors, audience, and venue. The model created can be copied to other schools in the country, and we hope that similar projects will be set up abroad as well. Duplicable components:
1. The SHKOLA show deliberately deals with broad and universal themes and therefore forms a template upon which personal stories can be casted wherever they arise.
2. Because of the similarity in the architectural structure of schools across the country, building it in other places will only require local and minor accommodations.
3. The simple technique which is easily adapted can transfer many schools and communities similarly powerful process.
‘Mystorin’ Theater Group creates space-dependent experience shows in urban and alternative spaces inspired by local history. These shows draw the viewer into a fantastic and interactive world and make them an active partner and plot interpreter. For over a decade, the Theater has specialized in creating outdoor and space-dependent original performances and initiated artistic happenings on the streets of Jerusalem, across Israel, and at festivals abroad. Under the Artistic Direction of Yulia Ginis, a Moscow native and a graduate of the Visual Theater School in Jerusalem, the ‘Mystorin’ Theater Group formulates a unique original Israeli Theater genre. ‘Mystorin’ Theater shows are characterized by creative and logistical flexibility that allows them to exist in alternative spaces, for diverse audiences and challenging technical conditions.

הרחבת הפרויקט: בספטמבר – יוני 2020-2021 תועלה גרסה חדשה של המופע עם הרכב חדש של תלמידי מגמת התיאטרון. המבנה הלוגיסטי והאמנותי של המופע SHKOLA מאפשרים לקבוצה חדשה של תלמידים להשתלב בכל שנה במופע מרהיב, ליצוק בתוכו חומרים חדשים ואישיים ולהופיע מול הקהל הרחב לצד שחקני אנסמבל מקצועיים, מהמיומנים בארץ בתחומי תיאטרון התנועה והמופע האינטראקטיבי.
המופע SHKOLA בבית ספר קדמה נבנה בתוך חלל בית הספר בצורה המהווה מודל חדשני להעצמה של תלמידים ויחד איתם את הקהילה שסובבת אותם. בספטמבר 2020 הפרויקט יתחיל את הסבב השני שלו עם קבוצת תלמידים חדשה שתעבור את סדנאות העשרה עם אנשי מקצוע ולאחר תהליך חזרות משותף עם השחקנים תשתלב בתוך המופע. המופעים ימשיכו לרוץ בבית ספר קדמה לפחות עד יוני 2021.

העתקת המיזם מבחינת התגייסות בית ספר. מופע משותף לשחקני ותיאטרון ולתלמידי בית ספר בתוך חלל בית הספר מצריך:
1. תפיסה של בית ספר כמקום שבו מתקיימת לא רק למידה בשעות ביה”ס אלא כמרכז תרבות קהילתי שבו חלל משתמש פונקציות נוספות מעבר ללמידה.
2. מחויבות של בית הספר לתהליכי למידה חדשניים, תוך בחינה של תהליכים אלו לאופיו של בית הספר והמטרות אותן רוצה להשיג וראייה של הפקת תיאטרון ככלי לימודי להתפתחות ולהישגים אישיים.
3. התגייסות של הנהלת בית ספר והמורים לתהליך ולעבודה הקשה שלוקחים בו חלק התלמידים בעת ההכנות למופע ובזמן המופע.
4. מנהל פרויקט שהוא רכז מגמת תיאטרון בבית הספר שרואה ערך רב בעבודה משותפת והופעה לצד תלמידיו כחלק מתהליך של למידה משמעותית.
5. בית ספר קדמה מחויב להצלחה של כל תלמיד ומתקיימת בו “פדגוגיה של קשר” כפי שבאה לידי ביטוי בתפקיד המלווים בבית הספר שהוא הרחבה של תפקיד המחנך המסורתי. מטרתם של המלווים היא ללוות את התלמידים בתהליך החינוכי שלהם לאורך ההתבגרות שלהם בבית הספר, לחזק אותם כיחידים ולפתח את היכולת שלהם לעבוד בקבוצה. מודל המלווים, והקרבה של מורים בבית ספר קדמה לתלמידים שלהם, היוו קרקע פורייה להעלאת מופע ייחודי וחדשני מסוג זה.

העתקה הפרויקט למקום אחר מבחינת תיאטרון ‘מסתורין’:
תיאטרון אימרסיבי יוצר רגע של כאן ועכשיו המשותף לשחקנים, קהל ומקום. המודל שנוצר ניתן להעתקה לבית ספר אחרים בארץ ואנחנו מקווים שפרויקטים דומים יקומו גם בחו”ל. רכיבי המופע המאפשרים העתקתו:
1. באופן מכוון עוסק המופע SHKOLA בנושאים רחבים ואוניברסליים ולכן מהווה תבנית אליה ניתן ליצוק סיפורים אישיים בכל מקום ומקום בו יעלה.
2. בגלל הדמיון הקיים במבנה הארכיטקטוני של בתי ספר ברחבי הארץ העלאתו במקומות נוספים תצריך בהתאמות מקומיות ומינוריות בלבד.
3. הטכניקה הפשוטה מחד והמותאמת בקלות מאידך יכולה להעביר בתי ספר וקהילות רבות תהליך עוצמתי דומה.

רקע על קבוצת תיאטרון ‘מסתורין’: תיאטרון מסתורין יוצר מופעי חוויה תלויי-מקום במרחבים אורבניים וחללים אלטרנטיביים בהשראת היסטוריה מקומית. מופעים אלה שואבים את הצופה אל תוך עולם פנטסטי ואינטראקטיבי והופכים אותו לשותף פעיל ולמוסמך במלאכת פירוש העלילה.
מזה עשור מתמחה התיאטרון ביצירת מופעי חוצות ומופעים מקוריים תלויי-מקום ויוזם התרחשויות אמנותיות ברחובות העיר ירושלים, ברחבי הארץ ובפסטיבלים בחו”ל.
בהנהגתה של המנהלת האמנותית יוליה גיניס, ילידת מוסקבה ובוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, קבוצת ‘מסתורין’ מנסחת סוגת תיאטרון ישראלית מקורית יחידה במינה. מופעי תיאטרון ‘מסתורין’ מתאפיינים בגמישות יצירתית ולוגיסטית המאפשרת קיומם בחללים אלטרנטיביים, עבור קהל מגוון ובתנאים טכניים מאתגרים.

FOUNDER OF THE PROJECT OR ITS MANAGER

Lior Avshalom

43 years old, married to Neta and father to Ivri and Ahinoam. Theater Coordinator at Kedma School in Jerusalem (2012-2020). Actor-creator in ‘Mystorin’ Theater (2011-2020). Graduated Roy Maliach writing workshop (2018) and Ruthie Dayches’ Acting in front of the Camera’ course (2012-2013). Received B.Ed. in Education, Theater Teaching and Directing from the Kibbutzim College (2009-2011). Graduated the ‘Nissan Nativ’ Theater School, (2001-2004). My cornerstones as a teacher and actor-creator are inner motivation, self-discipline, initiative, and respect for all fellow humans.
The motivation for creating SHKOLA at began on an annual field trip to Eilat in 2015. After dinner, we had a joint beach party with the students, where we danced and sang together. The moment inspired me to make a show in which teachers and students perform together. I was excited by the idea, and asked Michal, the school’s principal – “What do you say about teachers acting alongside students in 11th grade matriculation Theater productions?” Michal was thrilled and gave the initiative a green light.
A year later, in 2016, I wrote “Family in Disorder” to 11th-grade Theater students and their teachers. The production succeeded exceptionally in both artistic and educational aspects. It deepened the teachers-students relationship during rehearsals and created a mutual dialog, meaningful learning, and trust. Teacher-student barriers fell, and all were excited about the experience. I saw the breakthrough and realized that I also want to expose myself to the alternative learning that that comes from student-teacher collaboration and looked for such project. In 2018 the conditions were ripe for the extraordinary SHKOLA production to go underway at Kedma School with the ‘Mystorin’ Theater group in which I have been creating and acting for over a decade.
SHKOLA’s production has several goals. First, to connect Theater students to ‘Mystorin’ Theater group and build a joint performance within Kedma’s classrooms and corridors. Second, to give acting tools and workshops to the students. Third, to create mutual influence between professional actors and Theater students. Fourth, to reduce the “sterile” place of the teacher and interact with my students as both their teacher and a fellow actor. The fruits of our endeavors were soon seen, and the production was an immense success.
To thrive in sustaining a project of this size, with more than 30 actors, students, and professionals, a project that unites two bodies – Kedma High School and ‘Mystorin’ Theater – requires a connecting agent at both the productive and artistic levels. I serve as this unique project manager, producing the show – SHKOLA from both of my positions at Kedma and ‘Mytorin’ Theater group.
In SHKOLA, I gave my students along with other theater professionals acting tools such as singing, movement, and working with masks in many workshops’ hours. At the same time, Yulia Ginis, the Theater’s artistic director, handled rehearsing and developing content with the adult ensemble actors and me. When the students were ready, they began rehearsing alongside the Theater actors. In my collaborative work with Yulia, we have gradually paved the way for content-building and rehearsal management, and I handled the artistic and productive aspects in the school. I want to thank the school’s principal, Michal Haddad, and the Theater’s art director, Yulia Ginis, for allowing this production to happen.

בן 43, נשוי לנטע ואבא לעברי ואחינועם. מורה יזם ושחקן יוצר. רכז מגמת התיאטרון בתיכון ‘קדמה בקהילה’ בירושלים (2012-2020). שחקן יוצר בתיאטרון ‘מסתורין’ (2011-2020). בוגר סדנת כתיבה של רועי מליח (2018) וקורס ‘משחק מול המצלמה’ של רותי דייכס (2012-2013). בוגר תואר B.Ed. בחינוך, בהוראת התיאטרון ובימוי ממכללת ‘סמינר הקיבוצים’ (2009-2011). בוגר בית ספר תלת שנתי למשחק ‘ניסן נתיב’, תל-אביב (2001-2004). אני מאמין שערכים של הנעה פנימית, משמעת עצמית, נטילת יוזמה, העצמה והובלה מתוך כבוד לאדם באשר הוא אדם, הם אבני יסוד בדרכי כמורה וכאומן יוצר.
כדי להבין את המניע ליצירת פרויקט SHKOLA בבית ספר ‘קדמה’, אחזור אחורה בזמן לשנת 2015, לטיול שנתי באילת. לאחר ארוחת ערב, ערכנו מסיבה משותפת בחוף הים עם התלמידים. כולנו רקדנו ושרנו יחדיו. אותו רגע גרם לי לראות בעיני רוחי הפקת תיאטרון שבה מלווה (מחנך, מורה) משחק לצד תלמידיו על הבמה, עובר איתם את תהליך החזרות, ולבסוף, מופיע יחד איתם לעיני קהל ועיני הוריהם. התרגשתי מהרעיון, ופניתי למנהלת בית הספר, מיכל חדד ושאלתי אותה – “מה את אומרת על זה שמורים ישחקו בהפקות בגרות בתיאטרון בכיתה י”א עם התלמידים?” מיכל התלהבה ונתנה אור ירוק ליוזמה.
שנה לאחר מכן, בשנת 2016, עלתה הפקת מקור בשם “משפחה בהפרעה” שכתבתי לתלמידי כיתה י”א בה שיחקו תלמידי המגמה ומלווי (מחנכי) הכיתה. ההפקה הייתה הצלחה יוצאת דופן הן ברמה האמנותית והן ברמה החינוכית בגלל הקשר שהעמיק בתקופת החזרות בין המורים לתלמידים והשיח שנוצר ממקום של אמון. המורים הפכו למשמעותיים יותר עבור התלמידים והלמידה עצמה הפכה למשמעותית יותר בהמשך הדרך. בתהליך החזרות, המורים הביעו עמדה, רקדו, שרו, ושיחקו לצד התלמידים. המחיצות נפרצו וכולם התרגשו ולמדו מחויה זו באופן משותף. כמוביל הפרויקט, ראיתי את פריצת הדרך. הבנתי שגם אני רוצה לחוות בעצמי את הלמידה האחרת הזו הנוצרת משיתוף פעולה בין תלמידים ומורה וביקשתי לי פרויקט שבו אשחק לצד תלמידי. בשנת 2018 בשלו התנאים לכך והפרויקט יוצא הדופן והחדשני SHKOLA של מגמת תיאטרון ביה”ס ‘קדמה’ וקבוצת התיאטרון ‘מסתורין’ שבה אני יוצר ומשחק למעלה מעשור, יצא לדרך.
להפקה של SHKOLA היו מספר מטרות. ראשית, לחבר את תלמידי המגמה לקבוצת התיאטרון ‘מסתורין’ ולבנות מופע משותף בתוך כיתות ומסדרונות ‘קדמה’. שנית, לתת כלי משחק, שירה ותנועה לתלמידים. שלישית, ליצור למידה והשפעה הדדית בין חברי לתיאטרון שהם שחקנים מקצועיים ותלמידי מגמת התיאטרון. רביעית, לשחק לצד תלמידיי ולגרום לשבירת המחיצה שבה המורה נמצא במקום “הסטרילי” של המלמד. רציתי לייצר מערכת אחרת של למידה שבה גם אני כמורה לומד מתוך האינטראקציה עם התלמידים והתלמידים לומדים כשהם רואים בעיניהם את הדרך שבה אני פועל כמורה וכשחקן. הפירות לא איחרו לבוא, וההפקה הצליחה מאוד.
כדי להצליח להקים ולקיים פרויקט בסדר גודל כזה בו יש למעלה מ-30 שחקנים, תלמידים ואנשי מקצוע, פרויקט המצריך חיבור של שני גופים – תיכון ‘קדמה’ ותיאטרון ‘מסתורין’, יש צורך בגורם מקשר ומחבר הן ברמה ההפקתית והן ברמה האמנותית. אני משמש כמנהל הפרויקט הייחודי הזה, הפקת המופע – SHKOLA מתוך המקום שלי כרכז מגמת תיאטרון בבית הספר וכשחקן יוצר בתיאטרון ‘מסתורין’.
כמורה של התלמידים הובלתי אותם יחד עם אנשי מקצוע נוספים בתיאטרון לרכישת כלים כגון שירה, משחק, תנועה ועבודה עם מסכות בשעות סדנאות רבות. במקביל יוליה גיניס, המנהלת האמנותית של התיאטרון, הייתה אמונה על החזרות ופיתוח התוכן יחד איתי ועם שחקני האנסמבל הבוגרים. כאשר התלמידים היו מוכנים למפגש עם השחקנים ורכשו מספיק כלים, הם החלו להשתתף בחזרות ולשחק לצד שחקני התיאטרון. בעבודה המשותפת שלי עם יוליה, פילסנו את הדרך עקב לצד אגודל, בבניית התוכן,
בניהול של החזרות כאשר אני אמון על ניהול הפרויקט אמנותית והפקתית מול המערך הבית ספרי והתלמידים. אני רוצה להודות למנהלת בית הספר, גב’ מיכל חדד ולמנהלת האומנותית, גב’ יוליה גיניס, שאפשרו לדבר הזה לקרות.